disainer-kunstnik
e-post: info@culflex.eu
telefon: –

Tegevusalad: muusikakollektiividele plaatite jm kujundamine; raamatute illustreerimine; sündmustele visuaalse näo andmine

PORTFOOLIO

Õppisin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias etenduskunstide multimeedia erialal. Seega said erinevad kujundusprogrammid minu lähedasteks tuttavateks alates aastast 2008. Kujutava kunstiga olen aga kokku puutunud kogu oma elu. Kooli kõrvalt lõpetasin huvikunstikooli ning sellele jätkus kirjakool, kus eksperimenteerisin kalligraafiaga.

Praegu teen aktiivselt koostööd kohvikuga Fellin Viljandis, kelle igakuised sündmuste plakatid tulevad minu käe alt.

Minu kujundustööd algavad paberi ja hariliku pliiatsiga, millele lisandub töö arenedes must peenike marker – nii annan oma töödele elu. Hiljem jõuab see arvutisse, kus eksperimenteerides kujuneb välja lõpptulemus.
Minu loominguline käekiri on pigem naiselik ja mänglev. Iseloomustavateks tunnusteks võiksid olla voolavad jooned ja lihtustatud romantism. Kui võimalik, luban endale lapselikkust ning joonistan loomi või fantaasiaolendeid.

Valin tegemiseks töid, mis mind juba alguses inspireerivad. Tööprotsessi käigus eelistan tihedat osapooltevahelist suhtlust. Olen kogenud, et nii saab tulemus kõigile sobivaim ja nauditavaim.
Mulle võib kirjutada, kui soovite kujundust plaadile või sündmusele. Samuti olen valmis tegema oma esimesed raamatuillustratsioonid.